Na poziomie 1, dzieci zaczynają poznawać słowa związane z rytmiką, synonimy, antonimy oraz podstawowe formy skrócone. Uczą się podstawowej interpunkcji, zasad pisowni z dużej litery oraz rodzajów zdań. Wraz z upływem roku, wprowadzane są kolejne części mowy: rzeczowniki, przymiotniki, zaimki i czasowniki, a także ćwiczenia kreatywnego pisania.

Na poziomie 1, dzieci również uczą się pisowni alfabetu, następnie pisania pojedyńczych słów i krótkich tekstów.  

Ich nauka jest uzupełniana przez podręcznik Phonics. Jego rozdziały obejmują długie i krótkie dźwięki samogłoskowe, początkowe i końcowe dźwięki spółgłosek, mieszania spółgłosek i kombinacje dwóch spółgłosek. 

Uczniowie uczą sie również zastosowanie przyrostków -ed oraz -ing.

Uczniowie poziomu 1 są w stanie przejść przez podręczniki z czytankami, np. Pre-Primer, This Is Our Family, and These Are Our Friends. Celem jest aby uczniowie praktykowali umiejętności czytania na głos i rozumienia zdobytego słownictwa.

Kolejny nacisk kładziony jest na pisowanię. Lekcje obejmują ćwiczenia oraz krótkie religijne paragrafy, które wykorzystują listę słów. Ćwiczenia Rhyme Time, ABC Order, i Sounds the Same są proste i mają na celu zachęcić do pisania literowanych słów.