Materiały klasowe

The images in the columns to the right give examples of materials that will be utilized in the courses.  Pakiety materiałów klasowych zostaną udostępnione do zakupu dla każdej klasy podczas rejestracji.  Ceny będą się różnić w zależności od lokalizacji i klasy.

Materiał SESES jest w większości ściągnięty z katolicko-amerykańskiego programu nauczania domowego St. Elizabeth Elizabeth Seton i dostosowany do programu nauki angielskiego jako języka obcego. Zawiera dodatkowo materiały do podnoszenia umiejętności z mówienia, słuchania i wymowy z wykorzystaniem wideo i audio. 

The SESES program is comprised of tailor made lessons which select various parts from SEAS books, and utilize audio and video supplements, other American and British supplements, and other materials. It’s goal is to utilize the best materials to make the best lessons for the students. And, on top of this, individual teachers are trained and even obliged to create and add their own relevant activities while respecting the subject matter of whatever lesson is present. And, their training in the SESES teaching philosophy and style is not able to be replaced. Thus, the SESES experience is also much more than just the books and materials. It is personal skill and teacher-student relationship.

   Kliknij tutaj, aby dokonać rejestracji i kupić materiały klasowe

W poniższych kolumnach podano przykłady materiałów, które zostaną wykorzystane w trakcie kursu. Pakiety materiałów klasowych zostaną udostępnione do zakupu dla każdej klasy podczas rejestracji.  Ceny będą się różnić w zależności od lokalizacji i klasy.

   Kliknij tutaj, aby dokonać rejestracji i kupić materiały klasowe

Grade 1 Materiały

ROUNDPICTUREICON013

Grade 2 Materiały

ROUNDPICTUREICON014

Grade 3 Materiały

ROUNDPICTUREICON015

Grade 4 Materiały

ROUNDPICTUREICON016

Grade 5 Materiały

ROUNDPICTUREICON017

Grade 6 Materiały

ROUNDPICTUREICON018

Grade 7 Materiały

ROUNDPICTUREICON019

Grade 8 Materiały

ROUNDPICTUREICON021

Materiał SESES jest w większości ściągnięty z katolicko-amerykańskiego programu nauczania domowego St. Elizabeth Elizabeth Seton i dostosowany do programu nauki angielskiego jako języka obcego. Zawiera dodatkowo materiały do podnoszenia umiejętności z mówienia, słuchania i wymowy z wykorzystaniem wideo i audio. 

Program SESES składa się z lekcji dostosowanych do indywidualnych potrzeb, wybiera różne części z książek SEAS i wykorzystuje dodatkowo audio i wideo oraz inne amerykańskie i brytyjskie materiały. Jego celem jest wykorzystanie najlepszych materiałów, aby przygotować najlepsze lekcje dla uczniów. Co więcej, poszczególni nauczyciele są przeszkoleni, a nawet zobowiązani do tworzenia i dodawania własnych odpowiednich działań przy jednoczesnym poszanowaniu tematyki jakiejkolwiek reprezentowanej lekcji. Ich szkolenie z filozofii i stylu nauczania SESES nie może zostać zastąpione. Tak więc doświadczenie SESES to znacznie więcej niż tylko książki i materiały. To osobista umiejętność i relacja nauczyciel-uczeń.

Close Menu
pl_PLPolski
en_USEnglish pl_PLPolski
×
×

Koszyk