Na poziomie 5 uczniowie ćwiczą części mowy, rodzaje zdań, interpunkcję i diagramowanie zdań. Dzieci zapoznają się z nauką poezji. Wartości katolickie są obecne w całej książce w ćwiczeniach i tematach zadań.

W Phonics 5 for Young Catholics, ostatni rok nauki akustyki, uczniowie pracują z consonant letter-sound associations, digraphs i diphthongs. Główny nacisk kładziony jest na słowa złożone, possessives (literka s, którą wstawiamy po apostrofie na końcu wyrazu w celu wyrażenia przynależności. Odpowiada on na pytanie do kogo lub czego należy określona rzecz) i contractions (skracanie słów, np I'm).

Kurs czytania na poziomie 5 kontynuowany jest z Faith and Freedom, The Are Our Our People oraz Book of Gratitude. Uczniowie kontynuują budowanie umiejętności rozumienia i myślenia za pomocą podręcznika Reading 5 for Young Catholics: Comprehension and Reading 5 for Young Catholics: Thinking Skills i kontynuują z kwartalnymi raportami z książek. Dzieci powinny zrozumieć co czytają i zastanowić się nad tym, co autor stara się przekazać czytelnikowi.

Raporty kwartalne książek rozszerzają się do formatu pięciu akapitów. W przypadku pierwszych dwóch raportów książkowych zdania tematów znajdują się w planach zajęć.

Spelling 5 for Young Catholics zapewnia pełny przegląd podstawowych zasad akustyki i ortografii z sugestiami dotyczącymi nauczania i zalecanym tygodniowym planem pisowni. Uczniowie uczą się pisowni słów na 36 lekcjach, wykonując różne ćwiczenia, a następnie czytając ich słowa w paragrafach poświęconych życiu świętych.

Vocabulary 5 for Young Catholics rozpoczyna każdą lekcję zabawną historią. Każda historia wprowadza 15 nowych słówek, które stają się podstawą lekcji w tygodniu. Dzieci są bardziej skłonne do uczenia się nowych słów, gdy widzą je w kontekście zabawnej opowieści.