Na poziomie 8 dzieci wykonują szybką analizę pojęć gramatycznych, których nauczyli się w poprzednich latach. Omawiane tematy obejmują osiem części mowy, przymiotnikowe i przysłówkowe wyrażenia przyimkowe, zdania główne, przymiotnikowe i przysłówkowe zdania podrzędne i diagramowania W tym roku zostają wprowdzone zdania podrzędne. 

Composition for Young Catholics uczniowie koncentrują się na pisaniu, korzystając z przykładów, szczegółów i motywów wspierających pomysły. W ostatnim kwartale uczniowie przechodzą kolejne etapy pisania recenzji, które obejmują sporządzanie notatek i konstruowanie bibliografii.

Dzieci doskonalą umiejętność rozumienia i analizowania literackiego za pomocą Reading 8 for Young Catholics: identyfikują postacie, fabułę, temat i inne elementy, które będą później napotykali na szkolnych kursach literatury. W Reading 8 for Young Catholics: Thinking Skills uczniowie wykorzystują te umiejętności zarówno do klasycznych krótkich opowiadań. Każdy kwartalny raport z książki wymaga sprawozdania pracy. Uczniowie odkryją ten klasyczny pięcio-paragrafowy format przydatny na wiele lat. 

Dzieci uczą się pisowni, wykonując 36 lekcji z ćwiczeniami z definicji słów, a następnie odczytują słowa w zdaniach. Historie koncentrują się na życiu świętych i innych religijnych opowieściach. W Spelling 8 for Young Catholics, uczniowie odkrywają takie pojęcia, jak słowa wywodzące się z łaciny, greki i francuskiego.

Vocabulary 8 for Young Catholics dzieci poznają znaczenie i poprawne użycie nowych słów i często poznają nowe znaczenia dla znanych słów. Korzystają ze słownika, ćwiczeń i krzyżówek.