Nowa lokalizacja

Potrzeby związane z nową lokalizacją

  • 1 lokal, najlepiej prowadzony przez nauczyciela.  
  • Sale lekcyjne, najlepiej w istniejącej szkole; miejsce, w którym można wynająć salę lekcyjną; centralna lokalizacja wśród rodzin, w których można stworzyć i uzgodnić salę lekcyjną jako miejsce szkoły pomiędzy rodzinami i nauczycielami. 
  • Co najmniej 7 uczniów na każdy poziom nauczania. Na początku można połączyć ze sobą 2 poziomy.  
  • Zajęcia będą 2 razy w tygodniu, 45-90 minut każda, w zależności od wieku uczniów.
  • Osoba odpowiedzialna w danym lokalu jest odpowiedzialny za stworzenie harmonogramu, który zostanie opublikowany dla nauczycieli, rodziców i uczniów.