Regulamin

  1. Informacje Ogólne

Niniejszy Regulamin ("Umowa") reguluje korzystanie z usług ("Usługi"), zapisy ("Zapisy"), rejestracje ("rejestracje"), konta użytkowników i członkostwo ("Członkostwo"), zatrudnienie i produkty ("Produkty") udostępniane przez EnglishServices.PL, Native English School lub St. Elizabeth Seton English School (" EnglishServices.PL "," NativeEnglishSchool.PL "lub" SetonSchool.PL "," my "lub" nas ") . Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia pomiędzy EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL a osobą lub podmiotem, który subskrybuje, zapisuje lub rejestruje się w naszych usługach ("Subskrybent", "Uczestnik szkolny", "Nauczyciel" , "Administrator lokalizacji", "Student", "Rejestrujący", "Klient", "Zarejestrowany członek" lub "Ty").

The Polish government business registration information is as follows: Company name: EnglishServices.PL, St. Elizabeth Seton English School.  NIP or tax identification no.: 5213716943.  Address: Augusta Hlonda 4/54, 02-972 Warsaw.

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. Przesyłając wniosek, rejestrację, zapisy, członkostwo i korzystanie z usługi, użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich warunków określonych w niniejszej Umowie. EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL może wypowiedzieć konto w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez, za postępowanie niezgodne z niniejszą Umową, za postępowanie, które EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL uzna za szkodliwe dla jego działalności lub postępowania, lub w przypadku gdy korzystanie z Usługi jest szkodliwe dla jakiejkolwiek innej strony.

EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL może, według własnego uznania, zmienić lub zmodyfikować niniejszą Umowę w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez powiadomienia. Takie zmiany lub modyfikacje stają się skuteczne dla wszystkich Abonentów po zamieszczeniu zmodyfikowanej Umowy na tym adresie internetowym (URL): http://www.SetonSchool.PL/terms-and-conditions/. Użytkownik jest zobowiązany do odczytywania tego dokumentu od czasu do czasu w celu zapewnienia, że korzystanie z Usługi będzie zgodne z niniejszą Umową.

  1. Usługi

EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL oferuje subskrybentom edukację, korektę, edycję, usługi konsultingowe na czas trwania usługi zakupionej z EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL.

Usługi są świadczone na podstawie dostępności placówki i nauczania. EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zmiany lub zaprzestania jakiegokolwiek aspektu Usług w dowolnym momencie.

Dostęp do stron internetowych i serwerów poczty elektronicznej jest rozwiązywany po wygaśnięciu Usługi.

Szczegółowe informacje dotyczące konta można znaleźć w panelu kontrolnym konta lub na panelu.

Według własnego uznania, EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL mogą zamieszczać reklamy lub inne komercyjne treści na swojej stronie internetowej, w wiadomościach e-mail lub w dowolnym miejscu, w którym uznają to za stosowne.

  1. Rejestracja

W zależności od wybranego planu rejestracji wszelkie funkcje opcjonalne dotyczące rejestracji będą rozliczane zgodnie z żądanym terminem.

Wszystkie usługi rejestracyjne EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL, w tym testy serwisowe i promocyjne oferty hostingu, a także warunki ich rozliczeń mogą być proporcjonalne i dostosowane do wygaśnięcia w ostatnim dniu miesiąca.

All service trials and promotion offers are considered to be delivered in full upon the completion of the service term stated on the trial or offer invoice found in your account control panel. SetonSchool.PL is not obligated to provide reimbursement for any proration or service term adjustment on service trials or promotional offers.

W przypadku braku prośby o anulowanie, Twoja rejestracja może zostać przedłużona na kolejny okres, przy regularnej stawce odnowienia.

  1. Usługi

EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL zapewnia Subskrybentom niewyłączną, nieprzenośną, ograniczoną licencję na jej korektę i usługę edycji treści. Korekta i edycja treści jest opracowana i jest własnością EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL, a wszelkie kopiowanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych lub redystrybucja korekty i edycji treści jest wyraźnie zabronione. 

EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL nie rości sobie praw własności i nie ponosi odpowiedzialności za żadne informacje, kody, dane, tekst, oprogramowanie, muzykę, dźwięki, zdjęcia, obrazy, grafikę, wideo, wiadomości, pliki lub inne materiały ("Treści użytkownika") przesłane za pomocą EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL. Subskrybent ponosi całkowitą odpowiedzialność za całą treść użytkownika przesłaną, opublikowaną, wysłaną pocztą e-mail lub w inny sposób przekazaną za pośrednictwem EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL.

Użytkownik dodatkowo przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszystkie Treści użytkownika są niezbywalne i nieprzenośne. EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL nie będą wspierać żadnych Subskrybentów w reprodukcji, odtwarzaniu ani rozpowszechnianiu jakichkolwiek Treści użytkownika. Po anulowaniu usługi lub wypowiedzeniu umowy z dowolnego powodu, dostęp do platformy zarządzania szkołą, w tym całej zawartości użytkownika, treści stron trzecich oraz informacji o użytkownikach przesłanych, opublikowanych, wysłanych pocztą e-mail lub w inny sposób przesłanych za pośrednictwem platformy zarządzania szkołą, zostanie usunięty przez EnglishServices.PL , NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL.

EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, zarówno wyrażonych lub domniemanych, w odniesieniu do zdjęć oferowanych za pośrednictwem platformy zarządzania Szkołą ("Obrazy").

W przypadku sporu dotyczącego dowolnego Obrazu uzyskanego za pośrednictwem platformy zarządzania szkołą, niniejszym zwalniasz EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL, jego funkcjonariuszy, dyrektorów, właścicieli, agentów i pracowników z roszczeń, żądań i szkód, rzeczywiste i wtórne, wszelkiego rodzaju i natury, znane i nieznane, podejrzane i nieoczekiwane, ujawnione i nieujawnione, wynikające z jakichkolwiek sporów lub w związku z nimi. EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL nie jest w to zaangażowany i nie ponosi odpowiedzialności za transakcje, umowy i / lub spory między Tobą a osobami trzecimi.

Możesz używać obrazów tylko na swoim szkolnym koncie, kiedy utrzymujesz aktywne konto szkolne lub członkostwo w EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL.

      5. Opłaty za usługi / Zakupy / Płatności / Faktury

Wszystkie opłaty i prowizje EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL są kwotowane i rozliczane w polskich złotówkach, o ile nie zaznaczono inaczej.

Członkowie mają możliwość płacenia za usługi za pomocą bramki płatności przy kasie z EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL, które mogą łączyć się z ich zewnętrznym kontem bankowym, kartą kredytową lub kontem pay pal.

EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL używają automatycznego systemu przetwarzania płatności. Wszyscy subskrybenci są zobowiązani do przechowywania prawidłowych informacji o płatnościach w pliku do przetwarzania wszelkich obowiązujących opłat za usługi. Według własnego uznania EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL mogą korzystać z usług zatwierdzonych przez wystawcę karty kredytowej, takich jak VISA Account Updater i MasterCard Automatic Billing Updater, w celu uzyskania zaktualizowanych informacji o płatnościach w celu przetwarzania zaległych płatności, które są na Twoim koncie.

EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL mogą podjąć uzasadnione działania w celu sprawdzenia informacji dotyczących płatności i rejestracji oraz zebrania wszystkich należnych płatności. Zgadzasz się zapłacić wszelkie honoraria prawne i pobory wynikające z wszelkich wysiłków zmierzających do zebrania od Ciebie wszelkich zaległych należności, w zakresie dozwolonym przez prawo.

Opłaty serwisowe naliczane są w momencie złożenia zamówienia lub w dniu odnowienia. Wszystkie opłaty należy uiścić w całości.

Faktury dla wszystkich usług EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL można znaleźć, logując się do panelu sterowania konta.

Zapytania i spory dotyczące rozliczeń należy kierować na adres EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury. Nieprzestrzeganie tego będzie uważane za przyznanie, że faktura i opłaty są właściwe.

Jeśli otrzymasz jakiekolwiek zawiadomienie o obciążeniu zwrotnym lub obciążeniu za swoje konto, świadczone Ci usługi mogą zostać natychmiast zawieszone w oczekiwaniu na dochodzenie, a Ty będziesz podlegać opłatom za obciążenie zwrotne. W stosownych przypadkach EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL zastrzega sobie prawo do umieszczenia Twojego konta w statusie "Zatrzymanie Rejestratora" i odmówienia żądań transferu na Twoim koncie do czasu rozwiązania problemu dotyczącego obciążenia zwrotnego lub sporu.

Konta zostaną zawieszone, jeśli ich usługi lub opłaty rejestracyjne nie zostaną opłacone w ciągu 72 godzin od terminu płatności. Konta zawieszone w ten sposób mogą zostać ponownie aktywowane po uiszczeniu opłaty za reaktywację konta (patrz poniżej).

Wszelkie wnioski lub prośby o usługi zostaną odrzucone, jeśli płatność nie zostanie pomyślnie przetworzona w ciągu 72 godzin od złożenia zamówienia.

EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL i SetonSchool.PL zastrzegają sobie prawo do modyfikowania opłat serwisowych i stawek obowiązujących po opublikowaniu na stronach EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL lub na niniejszej Umowie. Aktualne opłaty za usługi obejmują następujące (lista niewyłączna):

Korekta, edycja kopii, edycja treści

5 opcji:

  1. Korekta- gramatyki, ortografii, interpunkcji, niewłaściwego słownictwa i niektórych oczywistych błędów dotyczących treści. 13 zł za stronę (za 300 słów).
  2. Korekta i edycja kopii-Wszystkie korekty powyżej oraz bardziej obszerne słownictwo, niektóre struktury zdań i edycja treści i treści tam, gdzie jest to potrzebne. 17 zł za stronę (za 300 słów).
  3. Korekta, edycja kopii i edycja treści-Wszystkie powyższe zadania edytowania i edycji kopii oraz rozbudowana struktura zdania, przepływ, styl i edycja zawartości, aby Twój dokument był bliższy idealnej płynności i czytelności. 23 zł za stronę (za 300 słów).
  4. Korekta konferencyjna, edycja kopii i edycja treści-To jest poziom 3 z konferencją klienta w telefonie, skype lub osobiście, aby zapewnić intencję i sens klienta podczas edycji każdej części tekstu. Poprawiam dokument i odsyłam go po zakończeniu. 80 zł za godzinę plus 21 zł za stronę (za 300 słów).
  5. Konferencja nadzorująca edycję treści-Korekta i edycja treści z klientem podczas konferencji telefonicznej, skype lub osobiście, w której klient wprowadza zmiany w dokumencie podczas przechodzenia przez dokument(y) strona po stronie. 80 zł za godzinę plus 11 zł za stronę (za 300 słów). 

Usługi konsultacyjne z angielskiego

80 zł. za godzinę

Prywatne lekcje

Native English w miejscu określonym na stronie https://englishservices.pl/private-lessons/, 80 zł za godzinę

Rejestracja do Native English School i zapisy do St. Elizabeth Seton English School

Rejestracja do Native English School: 50 zł za kurs 90 minut, musi mieć 10 lub więcej rejestrujących / uczestników

St. Elizabeth Seton English School tradycyjna rejestracja:

Wiek 5-6 – 2x w tygodniu po 45 min. – 235 zł. za miesiąc*
Wiek 7 – 2x w tygodniu po 60 min. – 260 zł. za miesiąc*
Wiek 8-15  – 2x w tygodniu po 90 min. – 280 zł. za miesiąc*
* Może ulec zmianie oraz jest inna w zależności od lokalizacji.

     6. Definicja "brak opłat transakcyjnych"

EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL nie pobierają żadnych opłat związanych z przetwarzaniem transakcji na Twoim koncie ("Opłaty za transakcje"). Jednak wybrany procesor płatności, taki jak PayPal, PayU lub inny, może nadal pobierać opłaty transakcyjne za każdą otrzymaną płatność. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie takie opłaty transakcyjne.

     7. Zakończenie / zmiana planu / Polityka zwrotów

EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL mogą zakończyć świadczenie Tobie usług w następujących okolicznościach (lista niewyłączna):

Brak opłat

Użytkownik naruszył jakiekolwiek postanowienie lub warunek niniejszej Umowy

Twoje korzystanie z Usługi zakłóca działalność biznesową EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL lub wpływa na inne strony

Wszystkie dane subskrybenta mogą zostać usunięte z serwerów EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL w przypadku takich zakończeń.

You may request account termination or service changes, or issue a complaint at any time by contacting our Customer Service team either through phone or email. Our contact information can be found on the Support or Contact Us page of our EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL, or SetonSchool.PL.  Complaints, termination requests or service change requests will be answered within 14 days.

For products purchases, not services, on EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL, or SetonSchool.PL, you may have 14 days to be given return of payment, minus any delivery charges and only if the item or items are unused and in new, unopened condition.

Przesyłając żądanie anulowania za pośrednictwem swojego konta, musisz podać poprawną nazwę użytkownika i hasło do swojego konta w celu weryfikacji. Niekompletne wnioski o anulowanie będą uważane za nieważne i nie będą przetwarzane. Będziesz odpowiedzialny za wszelkie opłaty za usługi, które wynikają z braku możliwości anulowania Twojego konta.

Refunds will not be given for services that are billed monthly or for one-time service fees.  You are eligible for a refund on non enrollment services under the following circumstances:  You payed for the service and it has not yet been provided in any part.  If the service has been provided in part it can only be applied to the same or a different or further service based on availability.  Paid enrollments can only be applied to future enrollments.  Exception: an unrealized enrollment that has not begun or has not started can be cancelled and refunded if the subscriber submits reason based on extenuating circumstances or reason of hardship.  

Dla każdej faktury można wystawić tylko jeden zwrot. EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL, or SetonSchool.PL zastrzega sobie prawo do przyznania lub odrzucenia jakichkolwiek wniosków o zwrot pieniędzy.

      8. Odpowiedzialność subskrybenta

Gdy aplikujesz do usług EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL, zostaniesz poproszony o wybranie identyfikatora i hasła subskrybenta. Identyfikator abonenta i hasło są środkami, za pomocą których można uzyskać dostęp do niektórych usług. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest chronić identyfikator subskrybenta i hasło wybrane przez użytkownika przed nieautoryzowanym użyciem. W ŻADNYM WYPADKU EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEUPRAWNIONE UŻYWANIE LUB NIEWŁAŚCIWE UŻYWANIE IDENTYFIKATORA LUB HASŁA.

Subskrybenci są odpowiedzialni za utrzymywanie dokładnych informacji o koncie przez cały czas. Te informacje można zaktualizować w panelu sterowania konta.

      9. Postępowanie zakazane

Poniżej znajduje się lista zakazanych postępowań zdefiniowanych przez EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL obowiązująca każdego użytkownika lub podmiot, który subskrybuje, rekrutuje lub rejestruje się w naszych usługach ("subskrybent", "uczestnik szkolny", "nauczyciel "," Administrator lokalizacji "," Student "," Rejestrujący "," Klient "," Zarejestrowany Członek ").

Chyba, że posiadają wszystkie niezbędne prawa, licencje i zgody, aby to zrobić;

każde zachowanie przez to narusza własność intelektualną lub inne prawa EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL lub jakiejkolwiek osoby, subskrybenta lub członka powiązanego z EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL;

jakiekolwiek zachowanie, które spowodowałoby naruszenie przez jedną ze stron przepisów, przepisów, zasad, kodów lub innych zobowiązań prawnych;

każde zachowanie, które zniesławia, nęka, straszy, grozi, obraża lub ogranicza jakąkolwiek inną stronę;

każde zachowanie, które jest lub może być uzasadnione, uznane za nieprzyzwoite, nieodpowiednie, zniesławiające, dyskredytujące, nieprzyzwoite, wywrotowe, obraźliwe, pornograficzne, zagrażające, umyślnie uciążliwe, uciążliwe, obrażające fizycznie lub inne, szkodliwe fizycznie lub inne, mogące wzbudzać do nienawiści rasowej, dyskryminujące, bluźniercze, naruszające zaufanie lub naruszające prywatność; lub

każde zachowanie, które spowodowałoby złą reputację EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL lub jej witryny biznesowej.

jakiekolwiek zachowanie zakłócające lub uniemożliwiające innym użytkownikom korzystanie z usług EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL;

jakiekolwiek zachowanie używające logo lub tożsamość EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub jakiejkolwiek innej fałszywej reprezentacji lub korespondencji nieautoryzowanej przez EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL;

jakiekolwiek zachowanie próbujące lub manipulujące cudzą własnością;

jakiekolwiek zachowanie utrudniające lub modyfikujące własnością innej strony;

any behavior knowingly transmitting viruses or disabling features which will damage or interfere with EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL, or SetonSchool.PL; and

jakiekolwiek zachowanie ułatwiające lub pomagające innym osobom w wykonywaniu któregokolwiek z powyższych działań.

EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia lub wstrzymania usług, zatrudnienia, kont, członkostwa lub rejestracji na podstawie któregokolwiek z powyższych, ale nie wyłączając powyższego zabronionego zachowania.   

     10. Uwagi

wyrażasz zgodę na to, że o ile inne instrukcje nie będą zamieszczane na stronach EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL, wszelkie powiadomienia wymagane na podstawie niniejszej Umowy będą uważane za dostarczone, jeśli zostaną dostarczone pocztą elektroniczną lub faksem lub wysłane przez przesyłką poleconą lub kurierem do każdej ze stron zgodnie z najbardziej aktualnymi danymi kontaktowymi, które nam przekazałeś, oraz danymi kontaktowymi dla EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL umieszczonymi na EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool. PL lub SetonSchool.PL. Wszelkie powiadomienia będą obowiązywały po ich otrzymaniu, z wyjątkiem tego, że powiadomienia e-mailowe i faksowe będą obowiązywały po ich przesłaniu.

      11. Prywatność

Polityka prywatności EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL określa nasze zobowiązania w zakresie ochrony, zbierania i wykorzystywania danych osobowych subskrybentów. Polityka prywatności EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL może podlegać modyfikacjom od czasu do czasu, a takie zmiany obowiązują po opublikowaniu zmodyfikowanej polityki.

Biuletyny e-mailowe lub inna korespondencja e-mail będą wysyłane bezpośrednio tylko przez EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL. Informacje o subskrybentach nie będą ujawniane ani sprzedawane osobom trzecim. Możesz również skontaktować się z EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL SetonSchool.PL z wyznaczonym klientem oprogramowania do sprawdzania klientów w celu uzyskania wrażenia klienta i opinii o usługach.

      12. Zastrzeżenie praw

EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL zastrzega sobie prawo i wyłączne prawo do:

Zakończenia jakiekolwiek konto lub rejestrację za brak płatności, za dostarczenie nieuczciwych informacji o koncie lub oszukańczych informacji o płatnościach.

Zakończyć współpracę z każdym kontem 

Zakończyć wszelkie zapisy dotyczące nielegalnego lub niewłaściwego zachowania, które mają wpływ na innych członków, uczniów, uczestników, nauczycieli lub strony w szkole lub w związku ze szkołą

Zawiercia dowolnej usługi lub rejestracji w dowolnym czasie przez dowolny okres czasu jeśli jest to konieczne, bez ponoszenia żadnych opłat lub odpowiedzialności.

Zgadzasz się, że może być konieczne tymczasowe zawieszenie usługi ze względów technicznych lub utrzymanie sprzętu sieciowego lub udogodnień.

       13. Ograniczenie odpowiedzialności

Usługa jest świadczona na zasadzie "jak jest" i "jak jest dostępna", a korzystanie z Usługi odbywa się na własne ryzyko. EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, w odniesieniu do Usługi lub jakiejkolwiek usługi lub informacji dostarczanych za pośrednictwem Usługi. EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, obrażenia lub straty ekonomiczne wynikające z korzystania z treści lub Usług świadczonych przez EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL.

W żadnym wypadku firma EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wynikowe szkody lub straty gospodarcze wynikające z Usługi lub w związku z witryną lub innymi usługami lub produktami dostarczonym Tobie.

EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL, or SetonSchool.PL, jej funkcjonariusze, dyrektorzy, właściciele, agenci i pracownicy w żaden sposób nie będą ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani nikogo innego za jakiekolwiek straty lub obrażenia wynikające z korzystania z Usługi lub witryny internetowej.

W żadnym wypadku EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL, or SetonSchool.PL nie jest odpowiedzialne za jakiekolwiek szkody lub straty ekonomiczne w wyniku powiadomienia dowolnego urzędnika o potencjalnie nielegalnych treściach na koncie użytkownika lub dostarczenia kopii plików z danymi odpowiednim władzom lub współpracy z organami ścigania w celu zlokalizowania osób, które opublikowały treści, które są nielegalne lub promują nielegalne działania.

       14. Odszkodowanie

You agree to indemnify and hold EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL, or SetonSchool.PL, its affiliates, sponsors, partners, directors, officers and employees harmless from and against, and to reimburse Website.com with respect to, any and all losses, damages, liabilities, claims, judgments, settlements, fines, costs and expenses (including reasonable related expenses, legal fees, costs of investigation) arising out of or relating to your breach of this Agreement or use by you or any third party of the Services.

        15. Nieuniknione wypadki

EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, przerwy lub niepowodzenia w świadczeniu usług, jeśli zostały spowodowane przez działania Boga, zadeklarowaną lub niezgłoszoną wojnę, pożar, powódź, burzę, poślizg, trzęsienie ziemi, awaria zasilania, niemożność uzyskania sprzętu, materiałów eksploatacyjnych lub innych urządzeń, które nie są spowodowane brakiem zapłaty, sporami pracowniczymi lub innymi podobnymi zdarzeniami pozostającymi poza naszą kontrolą, które mogą uniemożliwić lub opóźnić świadczenie usług.

       16. Niewykonalne postanowienia

Jeśli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną na mocy obowiązującego prawa, taka część będzie nieskuteczna w zakresie takiej nieważnej lub niewykonalnej części, bez wpływu na pozostałe części niniejszej Umowy w jakikolwiek sposób.

       17. Obowiązujące prawo

Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszej Umowy są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce lub innym kraju lub legalnym organie, który ma jurysdykcję.

Możesz podlegać innym lokalnym, prowincjonalnym lub stanowym i krajowym prawom. Niniejszym nieodwołalnie poddajesz się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich lub innego kraju lub organu, który jest właściwy do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy lub z nią związanych. Będziemy uprawnieni do wszczęcia postępowania sądowego w związku z dowolną sprawą wynikającą z niniejszej Umowy w dowolnej jurysdykcji, w której zamieszkujesz, prowadzisz działalność lub posiadasz aktywa.

       18. Pełnoletność

EnglishServices.PL, NativeEnglishSchool.PL lub SetonSchool.PL nie akceptuje umów i płatności od osób poniżej 18 roku życia. Przesyłając wniosek o konto, potwierdzasz, że masz ukończone 18 lat lub Twój rodzic lub opiekun prawny wyraził zgodę na przyjęcie tej umowy w Twoim imieniu.

       19. Odstąpienie

Żadne zrzeczenie się któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie uważane za zrzeczenie się jakiegokolwiek innego postanowienia, ani takie zrzeczenie się nie będzie stanowić dalszego zrzeczenia się, chyba że zostanie wyraźnie przewidziane na piśmie, należycie wykonane przez stronę, aby było związane tym postanowieniem.

       20. Całość umowy

Niniejsza Umowa, która może być okresowo aktualizowana i publikowana na stronie http://www.SetonSchool.PL/terms-and-conditions/, stanowi kompletną umowę i porozumienie między nami w odniesieniu do Usługi i zastępuje wszelkie inne pisemne lub ustne porozumienie.

Close Menu
pl_PLPolski
en_USEnglish pl_PLPolski
×
×

Koszyk