Na pozimie 3 dzieci uczą się pisania paragrafów, rzeczowników, zaimków, przymiotników, czasowników, przysłówków, części mowy i gramatyki. Tematy obejmują główne części czasownika takie jak podmioty rozwinięte i orzeczenie. Dzieci uczą się interpunkcji oraz zasad użycia wielkiej litery.

Uczniowie będą ćwiczyć pisownię używając katolickich słów i zdań. 

Różnorodne ćwiczenia na poziomie 3 zapewniają uczniom możliwość ćwiczenia swoich umiejętności akustycznych. Kolorowe i wesołe prezentacje z dobrze zorganizowanymi lekcjami, sprawią, że nauka będzie przyjemna i skuteczna. Tematy obejmują krótkie i długie samogłoski, samogłoski i spółgłoski, które wymawia się tak samo, przedrostki i przyrostki, a także sylaby, antonimy, synonimy i homofony.

Uczniowie czytając krótkie historyjki z Faith and Freedom: This Is Our Town, This Is Our Valley oraz The Story Tree rozwijają swoje umiejętności czytania. Na trzecim poziomie uczniowie potrafią czytać płynniej. Uczą się wyciągania wniosków, używania wskazówek, by odkrywać znaczenie nowego słownictwa. Opowieści o św. Ojca Pio i św. Teresie od Dzieciątka Jezus są przewidziane dla dwóch pierwszych recenzji książkowych. Uczniowie uzupełniają recenzje książek poprzez identyfikację tytułu, autora i głównych postaci książki. Uczniowie podsumowują recenzję, pisząc akapit o tej historii. 

Dzieci stają się biegłe w zapamiętywaniu i pisowni słów, które często występują. Spelling 3 for Young Catholics przedstawia wskazówki i ćwiczenia dotyczące pisowni, pełną alfabetyczną listę słów i przegląd podstawowych zasad pisowni.

W Vocabulary 3 For Young Catholics uczeń pokocha najnowszy zeszyt ćwiczeń z naszej serii Vocabulary! Katolicki, żywy i barwnie ilustrowany nowy tekst w każdej lekcji zawiera definicje, katolickie zdania i krzyżówki. 24 lekcje 10 słówek w każdej przedstawione są w historiach o świętych, o życiu rodzinnym i o bohaterach.